hh 001
 
                 

Velkommen til Alstahaug mottak

 

Til Alstahaug mottak kan asylsøkere fra alle kanter av verden komme for å bo på ubestemt tid. Et mottak er et midlertidig, nøkternt botilbud for personer som søker beskyttelse. Å bo på asylmottak er frivillig, men det store flertallet velger å benytte seg av dette tilbudet. Her bor asylsøkerne fram til bosetting, frivillig retur eller uttransportering.

Mottaket er drevet av Alstahaug kommune og har vært i drift siden 1989. Mottaket er organisert som et kommunalt foretak. UDI har det overordnede ansvar for driften. I dag har mottaket 7 ansatte og plass til å ta imot 180 beboere. Til enhver tid bor det på mottaket mennesker fra over 20 forskjelllige land.

For mer informasjon om asylmottak se www.udi.no og www.udiregelverk.no